Werking

De poetshulp komt wekelijks of twee-wekelijks op het afgesproken tijdstip bij u langs. In onderling overleg kan dit vast tijdstip gewijzigd worden.

De eerste maal dat de poetshulp langskomt, besteedt u best de nodige tijd om uw wensen kenbaar te maken en de poetshulp een rondleiding te geven. 

De klant zorgt ervoor dat de poetshulp steeds binnen kan en haar werk kan verrichten. Indien de poetshulp niet kan werken door een nalatigheid van de klant, zal de tegenwaarde van de cheques (€ 23,02/ uur) aangerekend worden. 

Schoonmaken raam

Poetshulp het ganse jaar

Al onze medewerkers hebben vaste arbeidscontracten en een vaste planning. Bij last- minute- wijzigingen kunnen we de planning niet altijd opvullen, wat tot loonverlies leidt voor de poetshulp.

Daarom vragen we:

  • niet lichtzinnig te beslissen dat ze niet moet komen schoonmaken (bv omdat er niet voldoende werk is, de kinderen willen uitslapen, het mooi weer is, …)
  • indien u om een gegronde reden uitzonderlijk geen hulp wenst, dient u Avanti minstens 1 week op voorhand te verwittigen.

Indien u te laat of niet afbelt, zal de tegenwaarde van de cheques (€ 23,02/ uur) aangerekend worden. 

Vakantie

Voor vakantieperiodes vragen we u Avanti tijdig (minimum 2 weken op voorhand) op de hoogte te brengen. De poetshulp kan dan gedurende die tijd geannuleerd worden (max. 3 weken na elkaar).

Indien u de hulp meer dan 3 weken annuleert (bv in vakantieperiodes), kunnen we niet garanderen dat dezelfde poetshulp bij u blijft verder komen. Wellicht zullen we ze ondertussen inplannen bij een andere klant en zal u terug op de wachtlijst geplaatst worden.

We rekenen erop dat u op jaarbasis maximaal 5 weken afzegt.

Gebruik van papieren cheques

Na de poetsbeurt geeft u aan de poetshulp 1 dienstencheque per gewerkt uur. Vul de datum van de prestatie in, kruis de activiteit aan en onderteken de cheque. 

Gebruik van elektronische cheques

De poetshulp geeft ’s morgens met haar GSM of via een app het aantal uren dat ze werkt, de datum en uw gebruikersnummer door aan Sodexo.

U ontvangt een mail van Sodexo als bevestiging en ter controle.

Indien de poetshulp het uitzonderlijk vergeet, geeft Avanti de dag erop zelf de cheques in.

Tot 4 dagen later kan u de prestatie eventueel nog betwisten, zoniet wordt ze gevalideerd. Zorg er steeds voor dat er voldoende cheques in uw elektronische portefeuille zitten.

Indien door onvoldoende saldo meerdere prestaties onbetaald blijven, kan de hulp worden opgeschort of stopgezet. In dit geval zal de wettelijke tegenwaarde van de cheques (€ 23,02 per cheque) en een adminstratiekost van u gevorderd worden.

Ziekte van de poetshulp

Als uw poetshulp ziek is, wordt u zo snel mogelijk verwittigd. Indien u vervanging wenst, kan u ons dat laten weten. We doen al het mogelijke om hierin te voorzien. We vragen echter uw begrip indien dit niet altijd lukt.

Privacy

Onze poetshulpen verbinden zich ertoe uw privacy te respecteren, net zoals ook u gehouden bent deze van de poetshulp te respecteren. We vragen dat beide partijen respectvol met elkaar omgaan.

 

 

Veiligheid, hygiëne en beroepsruimtes 

Als klant onthoudt u zich van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag ten aanzien van de poetshulp. Indien dit voorkomt, zal Avanti onmiddellijk de hulp stopzetten en klacht indienen. We vragen u tevens ervoor te zorgen dat onze medewerkers in veilige, gezonde en hygiënische omstandigheden kunnen werken. Enkele voorbeelden:

  • bij besmettelijke ziektes verwittigt u Avanti (bv windpokken, rode hond, klierkoorts, …)
  • u laat de poetshulp niet buiten werken bij te lage of te hoge temperaturen
  • de poetshulp mag geen hoge ladder (max 2 treden) gebruiken noch plafonds afwassen
  • sta toe dat de poetshulp haar veiligheidsschoenen draagt, en vraag haar niet op kousevoeten te werken
  • laat de poetshulp geen bijtende produkten of amoniak gebruiken
  • neem gepaste voorzorgen omtrent uw huisdieren zodat ze onze werking niet verstoren
  • Gelieve er ook voor te zorgen dat de woning opgeruimd is en dat het nodige propere materiaal aanwezig is.
  • Zorg ervoor dat er een EHBO-kit in de woning aanwezig is en laat de poetshulp weten waar ze die kan vinden.

Onze medewerkers mogen in geen geval beroepslokalen (vb burelen, praktijk- of wachtruimtes, …) onderhouden of schoonmaken. 

Schade

Avanti is verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, voor de schade die de poetshulp bij u veroorzaakt. Als dit voorvalt, verwittig dan onmiddellijk Avanti. We vragen steeds een bestek van de schade en er geldt een franchise van € 250. Deze vrijstelling is steeds ten laste van de klant, voor schade onder € 250 is er géén tussenkomst. De verzekeringsmaatschappij beslist autonoom over de aanvaarding van het schadedossier.

Verlies en diefstal

Bij vermoeden van diefstal dient de klant onmiddellijk Avanti te verwittigen en aangifte te doen bij de politie. Avanti zorgt voor een degelijke screening van de poetshulpen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke gevallen van diefstal.

Huissleutel

Indien u uw huissleutel aan de poetshulp overhandigt, gebeurt dit op uw eigen verantwoordelijkheid. Avanti kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Schoonmaak badkamer

Stopzetting poetshulp

Indien u de dienstverlening wenst stop te zetten, vragen we een opzegtermijn van 2 weken te respecteren.

Klachten

Bij problemen of klachten, contacteer onmiddellijk Avanti. We zullen de klacht bespreken en steeds zoeken naar een constructieve oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen terugvinden.

Feestdagen 2021
Nieuwjaar: vrijdag 1 januari 2021
Paasmaandag: maandag 5 april 2021
Dag van de arbeid: zaterdag 1 mei 2021
(feestdag wordt opgenomen op vrijdag 30 april 2021)
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021
Nationale feestdag: woensdag 21 juli 2021
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart: zondag 15 augustus 2021
(feestdag wordt opgenomen op vrijdag 13 augustus 2021)
Allerheiligen: maandag 1 november 2021
Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021
Kerstdag: zaterdag 25 december 2021
(feestdag wordt opgenomen op vrijdag 24 december 2021)